معرفی همایش

بر اساس تصمیمات هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، ششمین همایش مالی اسلامی در آذر ماه 99برگزار خواهد شد.   انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق  پنج دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 ، دی ماه 95 ،آذر ماه 96 و آذر ماه97و98 ششمین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در26آذر ماه 99 برگزار نماید.   در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقد...

ادامه مطلب

اخبار واطلاعیه ها


حامیان